Sędziowie

Ryszard Kurowski,
Jerzy Borowski,
Piotr Wasilewski,
Krzysztof Humelt,
Meteo Andrzej Wojtynia-Szaman